Evo zašto ministar Zmajlović mora odbaciti studiju utjecaja na okoliš golfa na Srđu

Evo zašto ministar Zmajlović mora odbaciti studiju utjecaja na okoliš golfa na Srđu
17 Feb
2014

ZELENA AKCIJA, Srđ je naš i Pravo na grad pozvali su danas ministra zaštite okoliša i prirode Mihaela Zmajlovića  da izda rješenje kojim se utjecaj na okoliš golf-resorta na Srđu proglašava neprihvatljivim te na taj način održi svoje obećanje o vraćanju povjerenja građana u studije utjecaja na okoliš. Prema mišljenju ovih udruga sam postupak procjene utjecaja kompromitiran je višestrukim nezakonitim pogodovanjima investitoru, a studija manjkava i površna. Priopćenje ovih udruga donosimo u cijelosti. 

Studija utjecaja na okoliš  golf-resorta na Srđu ima cijeli niz manjakavosti na koje smo upozoravali tijekom postupka, a na koje nije adekvatno ili uopće odgovoreno.
 
1. Pri procjeni utjecaja nije uzet u obzir utjecaj dva apartmanska naselja sa preko 400 apartmana;
 
2. Nije rađena procjena povećanog crpljenja vode na ekosustav rijeke Omble;
 
3. Nisu provedena mjerenja propusnosti odnosno procjeđivanja kroz krški teren (markerima) radi ustanovljavanja eventualnog utjecaja na tokove podzemnih voda i na more niti je planiran kasniji monitoring;
 
4. U studiji nije procjenjena količina pesticida koji će se upotrebljavati na golf igralištu;
 
5. Nije rađena procjena utjecaja na morske ekosustave zbog ispiranja gnojiva i pesticida;
 
6. Izgradnjom golf resorta uništit će se 62% autohtone vegetacije, pa je nevjerojatno da se ocijenjuje pozitivnim da će se ovo područje štititi od požara sječom šuma i fragmentacijom staništa;
 
7. Nije uzet u obzir kontinuirani trend opadanja količina padalina prilikom odluke da se investitoru ustupi više od petine trenutno raspoložive vode sa izvora Omble. U procjeni korištenja kišnice korišteni su zastarjeli podaci o padalinama iz razdoblja kada su suše bile daleko rijeđe. Nisu uzete u obzir klimatske promjene. U procjenu korištenja voda za navodnjavanje je trebalo uzeti period od posljednjih 20 godina i posebno se osvrnuti na ljetni, sušni period;
 
8. Nije procjenjen potencijalni alergijski učinak trava i drugog alohtong bilja koje se namjerava saditi na platou brda Srđ;
 
9. Studija je puštena u daljnju proceduru bez da su ispunjeni prethodno eksplicitno postavljeni uvjeti članova povjerenstva;
 
10. Dobit za grad Dubrovnik je rađena na temelju ekonomske studije koja ne zadovoljava suvremene stručne kriterije. Studija procjene troškova i koristi ne postoji;
 
11. Predloženo područje zahvata za potrebe izrade SUO nije ciljano faunistički istraživano.
 
Smatramo da je studija utjecaja na okoliš nedostatna i loše kvalitete, te ne prikazuje realni utjecaj na okoliš golf-resorta na Srđu. Ovaj projekt, a posljedično ni studija nisu usklađeni sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji te Zakonom o zaštiti prirode Republike Hrvatske te pozivamo Ministra Zmajlovića da zahvat proglasi neprihvatljivim za okoliš.