"Dubrovčani ne dajte da vas zavedu: Srđ nije isključivo vlasništvo investitora s Djevičanskih otoka!"

"Dubrovčani ne dajte da vas zavedu: Srđ nije isključivo vlasništvo investitora s Djevičanskih otoka!"
17 Feb
2014

ISPRED palače Sponza u staroj gradskoj jezgri Dubrovnika građanska inicijativa "Srđ je naš" održala je konferenciju za novinare na kojoj je predstavljena  "vlasnička karta" projekta na Srđu. Iz karte je vidljivo da je tvrtka Razvoj golf kupila nešto više od trećine zemlje na Srđu. 

"Nikako ne stoji tvrdnja investitora kako je  područje Srđa u isključivom vlasništvu investitora s Djevičanskih otoka", rekao je danas čelnik inicijative Srđ je naš Đuro Capor dodajući da je gotovo pola obuhvata od 330 hektara platoa Srđa u vlasništvu Republike Hrvatske, Grada Dubrovnika i građana koji na tom području imaju zemlju.
 
Ivo Kara Pešić i Capor iz inicijative Srđ je naš danas su novinarima objasnili da od 330 hektara plato Srđa svega će 60 hektara biti otvoreno građanima u vidu sportskih i drugih komercijalnih sadržaja. 
 
"Drugim riječima, sadržaji koji su se na platou Srđa, prema Županijskom prostornom planu, trebali smjestiti u rekreacijski prostor otvoren svim građanima – "nagurat" će se na svega 18,18 posto njegove površine. Ostatak je rezerviran za građanima nedostupne vile i apartmane, kazao je Ivo Kara-Pešić prenosi dubrovniknet.hr. 
 
Naime, kako je objavljeno na službenoj stranici dubrovnikreferendum.com,  osim investitora koji ima otprilike istu toliku površinu zemlje, dio isključivog vlasništva imaju i građani, a ostatak čine suvlasnički djelovi. Pritom su apartmani i vile planirani na zemljištu koje je već u vlasništvu investitora ili koje je u državnom vlasništvu. Na taj način pri otkupu zemljišta investitor nije morao privatnim vlasnicima platiti cijenu zemljišta na kojem može graditi, a zemljište u državnom vlasništvu namjerava dobiti u koncesiju.
 
"Po ovom će planu svega 60 ha (od 330 ha platoa Srđa) biti otvoreno građanima u vidu sportskih i drugih komercijalnih sadržaja. Drugim riječima, sadržaji koji su se na platou Srđa, prema Županijskom pro­stornom planu, trebali smjestiti u rekreacijski prostor otvoren svim građanima, nagurat će se na svega 18,18 % njegove površine. Ostatak je rezerviran za, građanima nedostupne, vile i apartmane", stoji na službenoj stranici dubrovačkog referenduma. 
 
Lokalni dubrovniknet.hr navodi da se odmah nakon presice predstavnika Inicijative "Srđ je naš" novinarima obratio Ivan Kusalić, prokurist tvrtke Razvoj golf koji je demantirao podatke koje su iznijeli Capor i Kara Pešić naglašavajući kako će i nakon referenduma i realizacije projekta Srđ biti dostupan građanima  Dubrovnika.